Festival Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Müge Artar

Kapadokya Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özçelik

Kapadokya Üniversitesi

 

Öğr. Gör. İrem Turgut

Kapadokya Üniversitesi

 

Öğr. Gör. Mehmet Yaşar Sönmez

Kapadokya Üniversitesi

 

Deniz Gürsoy

Goethe Instıtut

 

Öğr. Gör. Ebru Uysal

Kapadokya Üniversitesi

 

Arş. Gör. Merve Girgin

Kapadokya Üniversitesi

 

Öğr. Gör. Cansu Bozer

Kapadokya Üniversitesi